Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Nghệ An: Nhà thờ họ Uông

Nhà thờ họ Uông

1.Tên điểm di tích, danh thắng.

- Nhà thờ họ Uông.

2. Địa chỉ.

- Nằm về phía đông bắc thành phố: thuộc xã Hưng Lộc- Vinh.

3. Mô tả điểm di tích, danh thắng.

- Di tích Nhà thờ họ Uông nằm trên khu đất rộng, xung quanh cây cối um tùm, rậm rạp. Đây là địa thế thuận lợi để đảm bảo cho việc hoạt động của xứ ủy Trung Kỳ, tỉnh ủy Vinh- Bến Thủy, nhất là bảo toàn lực lượng và tài liệu của Đảng.

Nhà thờ họ Uông

- Nhà thờ họ Uông được xây dựng năm Mậu Dần cách ngày nay trên 120 năm, thờ phụng tổ tiên dọng họ Uông, những người có công với nước. Trước đây nhà thờ có 3 gian nhà tranh. Đến năm  1994 nhà thờ được xây cất lại, lợp ngói tây đỏ hiệu Hưng Kỳ. Vẫn 3 gian nhà đó dài 6m, rộng 4,5m với diện tích là 30m2 chất liệu bằng gỗ lim, gỗ sú, gỗ săng lẻ, cấu trúc theo kiểu tự trụ là: tiền hạ, hậu trụ để cho tiện việc thờ cúng. Xung quanh nhà thờ thưng bằng ván gỗ, trên các cầu dao nhà thờ có 8 góc 8 con rồng chầu lại. Ở giữa nóc nhà có đầu con hổ phù và mặt nguyệt.

- Năm 1982, bị cơn bão số 7 làm vỡ 1 số ngói và các con rồng tiên bị hỏng nên được con cháu trong dòng họ tu sửa lại nhà thờ. Nhà thờ gồm có 12 cột nguyên cao và 4 cột bông ngắn. Ngoài hành lang, nhà thờ có 4 cột gỗ để nâng mái trước lên.Trong 3 gian nhà thờ: gian giữa thờ ông Thí Tổ Uông Trọng Công (đại tướng đô đốc đời Lê), gian bên phải thờ ông Uông Mạnh Chướng (trước đây là thượng thư bộ lại); gian bên trái thờ con cháu dòng họ Uông đời sau.

- Di tích nhà họ Uông hiện nay đang còn những đồ vật thờ tự như: 5 cái ngai(sơn son thiếp vàng) để thờ gian giữa 3 cái, 2 gian hai bên là hai cái. Một số mâm chè và sáp thờ, một số bát hương ở gian giữa còn 3 cái mũ văn, võ làm bằng vải nỉ, và có có 4 cái gươm. Cứ mỗi gian có 3 cái lư hương bằng sứ. Năm 1944 khi con cháu sửa sang, quét dọn trong nhà thờ có phát hiện một bộ tài liệu và truyền đơn của Đảng trong thời kì 1930- 1931để trong cái khảm"sơn son thiếp vàng"ở gian giữa nhà thờ. Đến nay tài liệu và truyền đơn đó không còn nữa. Đến năm 1960, Bảo tang cách mạng Việt Nam đã về khảo sát, đo đạc nhà thờ rồi đem về Hà Nội trưng bày phục vụ quần chúng nhân dân cả nước.

- Nhà thờ họ Uông đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

4. Xếp hạng di tích, danh thắng.

- Nhà thờ họ Uông đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia năm 1992 theo quyết định số /QĐ ngày 11/03/1992.