Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Bắc Ninh: Di dời linh vật ngoại lai tại đình Hồi Quan

Theo tinh thần công văn số 2662 của Bộ VHTTDL, ngày 22/3, tại đình Hồi Quan, xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nhân dân địa phương đã tổ chức di dời các hiện vật ngoại lai khỏi di tích.

Các hiện vật được di dời gồm có hương án đá, đèn đá, nhan án, lư hương, đặc biệt là đôi sư tử Trung Quốc. Cặp sư tử kiểu Trung Quốc cùng các hiện vật này do hội đồng niên sinh năm 1979 và 1982 phát tâm công đức cung tiến từ năm 2011, 2012.

Cặp sư tử đá ở đình Hồi Quan trước khi được di dời.
Hiện nay, cặp sư tử đá được nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ nhận mang về xưởng để nghiên cứu chuyển đổi sang các sản phẩm thủ công khác. Việc di dời các linh vật ngoại lai ra khỏi đình Hồi Quan đã thể hiện được truyền thống, thẩm mỹ của dân tộc, thể hiện đúng tinh thần của công văn 2662 và trả lại nguyên trạng cảnh quan buổi đầu cho di tích.

Theo quy định của Luật Di sản, việc đưa một hiện vật vào di tích phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nếu là di tích cấp tỉnh, thành phố thì thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Còn nếu là di tích cấp quốc gia, phải trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét và quyết định.

Đình làng Hồi Quan là một công trình kiến trúc cổ truyền của làng quê Việt Nam, đình rộng, được dựng bằng 6 cột lim thẳng tắp đặt trên những hòn đá tảng lớn. Vì, kèo, xà ngang, xà dọc của đình cũng làm toàn bằng gỗ lim.

Tường đình xây bằng gạch. Mái đình lợp ngói mũi hài, hai đầu hồi xây bít đốc hoặc làm bốn góc đầu đao cong. Trên nóc đình là hai con rồng chầu mặt nguyệt, tục gọi là "lưỡng long triều nguyệt" hay "lưỡng long tranh châu".

Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, Đình Hồi Quan là một trong những ngôi đình tiêu biểu cho giai đoạn hoàng kim của các ngôi đình làng mà người Việt xây dựng trong suốt các thế kỷ 16, 17, 18.