Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Bình Định: Các địa phương đã di dời, tháo dỡ 186 lò nung gạch ngói thủ công

Sở Xây dựng Bình Định cho biết, thực hiện lộ trình xóa bỏ lò gạch nung thủ công trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 20.12.2013 của UBND tỉnh, thời gian qua, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ cơ sở sản xuất gạch ngói nung bằng lò thủ công tháo dỡ, di dời và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công, đảm bảo thực hiện tuân thủ theo các quy định hiện hành. Nhờ vậy, đến nay các địa phương đã di dời, tháo dỡ được 186 lò nung thủ công.

Trong đó, thị xã An Nhơn đã di dời, tháo dỡ 8 lò; Tây Sơn 149 lò; Hoài Nhơn 17 lò; Tuy Phước 10 lò; Phù Cát và Phù Mỹ mỗi huyện di dời, tháo dỡ được 1 lò. Dự kiến đến hết năm 2015, các huyện, thị xã cơ bản hoàn tất việc xóa bỏ các cơ sở sản xuất gạch ngói nung bằng lò nung thủ công, cơ bản phù hợp theo lộ trình của tỉnh. Riêng huyện Tây Sơn, phấn đấu đến hết năm 2016, tiếp tục tiến hành tháo dỡ 455 lò nung thủ công còn lại, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò nung thủ công trên địa bàn tỉnh.

T.SỸ